مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در همدان

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(34 دیدگاه)

بوم گردی دولتسرا - اتاق5

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.3(16 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 4

همدان، همدان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

4.4(29 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دولتسرا - اتاق4

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.1(17 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دولتسرا - اتاق 6

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.3(12 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 7

همدان، همدان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

4.4(10 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 8

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,400,000 تومان / هرشب

4.3(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 6

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

4(6 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 3

همدان، همدان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

4.3(4 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 2

همدان، همدان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,050,000 تومان / هرشب

4.3(3 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 1

همدان، همدان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,400,000 تومان / هرشب

5(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج اسماعیل - حاجی اسماعیل - واحد 5

همدان، همدان 1 اتاق 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی داربوم - واحد گردو

همدان، همدان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 160,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی داربوم - واحد سنجد

همدان، همدان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 160,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی داربوم - واحد سپیدار

همدان، همدان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 160,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه