مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

رزرو هاستل در هرمز

12 اقامتگاه

لحظه آخری
5(1 دیدگاه)

رزرو هاستل خانه کلهه واحد باصفا

هرمزگان، هرمز اتاق اشتراکی 8 نفر پایه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 360,000 تومان / هرنفر

لحظه آخری برای امروز
4.5(2 دیدگاه)

اجاره هاستل چندل واحد ۳

هرمزگان، هرمز 7 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,700,000 تومان / هرشب

رزرو هاستل خانه کلهه واحد دنج

هرمزگان، هرمز 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,350,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اجاره هاستل خانه کلهه واحد دلباز

هرمزگان، هرمز 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 2,250,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

رزرو اقامتگاه سنتی خانه کلهه واحد کنج

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 990,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اجاره اقامتگاه سنتی خانه کلهه واحد راحت

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,170,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

رزرو هاستل چندل - واحد ۲

هرمزگان، هرمز اتاق اشتراکی 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرنفر

اجاره هاستل نور - واحد 3

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 640,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

رزرو هاستل نور - واحد 4

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 640,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اجاره هاستل نور - واحد 5

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 640,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

هاستل نور - واحد ۲

هرمزگان، هرمز 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 640,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.8(4 دیدگاه)

اجاره هاستل چندل - واحد ۱

هرمزگان، هرمز اتاق اشتراکی 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرنفر

نمایش نقشه