مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در هرمز

10 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
2.8(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 203 دونفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

2.8(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوییت ۳

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

3.8(19 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 205 دونفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

3.5(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 202 دو نفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

3.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوییت ۴

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

3(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 204 سه نفره

هرمزگان، هرمز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

2.8(17 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد سرویس دار

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

2.7(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 201 سه نفره

هرمزگان، هرمز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

3.4(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوئیت 2

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

3.3(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوئیت ۱

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه