مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره سوئیت در کلاردشت

16 اقامتگاه

لحظه آخری
4.1(13 دیدگاه)

سوئیت یک خواب ولوال ۱

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت دوخوابه یزدان

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو سوئیت یک خوابه جعفری 1

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت دوخوابه عمو ایرج

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

4.3(26 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه بنفشه

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 3 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

4.4(7 دیدگاه)

اجاره سوئیت فلت پارسا ۱

مازندران، کلاردشت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 890,000 تومان / هرشب

3.5(6 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خواب ولوال ۲

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

4.5(24 دیدگاه)

اجاره سوئیت فلت پارسا ۲

مازندران، کلاردشت 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,050,000 تومان / هرشب

4(9 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه ویسی واحد غربی

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

(3 نظر)

اجاره سوئیت دوخوابه صفدر ۱

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

3.8(4 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه ویسی واحد شرقی

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

اجاره سوئیت دو خوابه رزمریم

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 4 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,700,000 تومان / هرشب

4.2(13 دیدگاه)

رزرو سوئیت فلت - امیرعلی

مازندران، کلاردشت 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرشب

(2 نظر)

اجاره سوئیت دوخوابه پرنیا

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 550,000 تومان / هرشب

4.5(47 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوخوابه جنگلی مکا

مازندران، کلاردشت 2 اتاق 4 نفر پایه + 4 نفر اضافه
تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,288,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت یک خوابه داودی

مازندران، کلاردشت 1 اتاق 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 635,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه