رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در کرمان

10 اقامتگاه

۴.۵(۲ دیدگاه)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 7

کرمان، کرمان 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴(۲ دیدگاه)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 6

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

۳.۴(۵ دیدگاه)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق ۱

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 3

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 8 مستر

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 11 مستر

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 2

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

۴(۱ دیدگاه)

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 4

کرمان، کرمان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 9 مستر

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 10 مستر

کرمان، کرمان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه