مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه خشت و خاطره یزد

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(67 دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق خورشید پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(102 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(49 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد دل‌آرام دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(61 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد کیاندخت چهارتخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(62 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(49 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(52 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق آریامهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(38 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهرآور دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(47 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد شاه دخت دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(30 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهردخت پنج تخته زیرزمین

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 660,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(40 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق ترنم سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(26 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - اتاق کافه ده تخته

یزد، یزد 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد ایراندخت پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(34 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد پاک بانو سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول