مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه خشت و خاطره یزد

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(80 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد خورشید پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

4.5(110 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(56 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد دل‌آرام دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

4.4(65 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد کیاندخت چهارتخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(67 دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - واحد زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 470,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(51 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(59 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد آریامهر دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(44 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد مهرآور دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(58 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد شاه دخت دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

4.5(32 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد مهردخت پنج تخته زیرزمین

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

4.2(46 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد ترنم سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 470,000 تومان / هرشب

4.4(26 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد کافه ده تخته

یزد، یزد 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 890,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(35 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد ایراندخت پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(36 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد پاک بانو سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 470,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول