مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در یزد

81 اقامتگاه

4.5(102 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(67 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - اتاق خورشید پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(62 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(61 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد کیاندخت چهارتخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(52 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق آریامهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(49 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد دل‌آرام دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(49 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(47 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد شاه دخت دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(40 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق ترنم سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(38 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهرآور دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(34 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد پاک بانو سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد ایراندخت پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(30 دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهردخت پنج تخته زیرزمین

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 660,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(24 دیدگاه)

اجاره بوم گردی کدخدا فهرج اتاق سالار

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 390,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(23 دیدگاه)

رزرو بوم گردی کدخدا فهرج اتاق شعرباف

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی طارونه - 2267 - 2267 - طارونه - واحد 1

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 81 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول