رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در یزد

79 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۶(۴۲ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق خورشید پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۷۸ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۶(۲۹ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق دلارآم دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۵۵ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره اتاق کیاندخت چهار تخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۵۴ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 570,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۹ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۱ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهرآور دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۰ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق آریامهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۰ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق شاه دخت دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۲۷ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق مهردخت پنج تخته زیرزمین

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۲۵ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق کافه ده تخته

یزد، یزد 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۳۱ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق ترنم سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 570,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۲۶ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق ایراندخت پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۲۸ دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق پاک بانو سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 570,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۲۲ دیدگاه)

بوم گردی کدخدا فهرج اتاق سالار

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 390,000 تومان / هرشب

۴.۵(۳۶ دیدگاه)

بوم گردی نارنجستان یزد - اتاق گندم 1

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 590,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 79 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه