مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در یزد

88 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(51 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(36 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد پاک بانو سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 470,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(65 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد کیاندخت چهارتخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(35 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد ایراندخت پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(59 دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - واحد آریامهر دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(110 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(67 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 470,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(44 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره - واحد مهرآور دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(26 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - واحد کافه ده تخته

یزد، یزد 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 890,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(18 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دلخش - اتاق سنتی 105

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(17 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نقره یزد - اتاق107

یزد، یزد اتاق اشتراکی 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دلخش - اتاق 5 تخته پسته‌ای

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(16 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دلخش - اتاق لیمویی 106

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(15 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دلخش - اتاق 4 تخته ارده ای

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(15 دیدگاه)

رزرو بوم گردی تاج الملوک - اتاق نیلوفر

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 290,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(37 دیدگاه)

اجاره بوم گردی طارونه - واحد 1

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت
تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 88 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول