مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در یزد

128 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد 2تخته ١٠٥

یزد، یزد 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,650,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد 3تخته ١٠٦

یزد، یزد 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,100,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد 3تخته ١٠٣

یزد، یزد 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد 3تخته ١٠٤

یزد، یزد اتاق اشتراکی 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,100,000 تومان / هرنفر

رزرو اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد ٥تخته ١٠٢

یزد، یزد 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,800,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا - واحد ٥تخته ١٠١

یزد، یزد 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,800,000 تومان / هرشب

4.6(5 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه هنر یزد - واحد آرامش

یزد، یزد 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(175 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد دوتخته

یزد، یزد 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(151 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد چهار تخته

یزد، یزد 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(142 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد سه تخته

یزد، یزد 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(125 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد یک تخته

یزد، یزد 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(5 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه هنر یزد - واحد مرمر

یزد، یزد 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(9 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه دیار - واحد ۲ تخته لوکس

یزد، یزد 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(11 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی خانه دیار - واحد دنج

یزد، یزد 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی رستم 1 - مهربان

یزد، یزد اتاق اشتراکی 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 320,000 تومان / هرنفر

اجاره اقامتگاه سنتی خانه شما واحد سه تخته 5

یزد، یزد 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,300,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 128 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه