مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در یزد

48 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۶(۱۱۴ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 290,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۷(۱۰۴ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد چهار تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۶(۱۰۴ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۹۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد یک تخته

یزد، یزد 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 170,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی رستم 1 - هوشمند

یزد، یزد اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 270,000 تومان / هرنفر

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا یزد پنج تخته مستر 101

یزد، یزد اتاق اشتراکی 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرنفر

رزرو اقامتگاه سنتی خانه صفا یزد پنج تخت مستر102

یزد، یزد اتاق اشتراکی 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرنفر

۴.۴(۴۸ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا یزد سه تخت معمولی 104

یزد، یزد اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

۴.۵(۳۱ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی خانه صفا یزد دوتخت مستر 105

یزد، یزد اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرنفر

۴.۴(۳۰ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی دوستانه - اتاق دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 383,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۳ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوستانه - اتاق سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 468,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی هفت خوان یک تخته

یزد، یزد 1 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 225,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی گیتی - اتاق مهر و ماه

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 929,000 تومان / هرشب

۴.۲(۳۱ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی هفت خوان سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 561,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۹ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی هفت خوان دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 374,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۴ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی گیتی - اتاق دو تخته دبل

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 634,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 48 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه