مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در خور و بیابانک

12 اقامتگاه

5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی راوی کویرمصر - واحد مریم گلی

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 160,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی راوی کویرمصر - واحد آمیرزا

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 160,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی راوی کویرمصر - واحد ننه نقلی

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی راوی کویرمصر - واحد شاه نشین

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی راوی کویرمصر - واحد خانم بزرگ

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 180,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

بوم گردی راوی کویرمصر - واحد بی بی گل

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 180,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی راوی کویرمصر - واحد گل اناری

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 180,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.9(3 دیدگاه)

اجاره بوم گردی پایو - اتاق بنتنیر

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.3(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی پایو - واحد خان خانان

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.9(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی پایو - رو به حیاط

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.9(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی پایو - امپریال

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.9(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی پایو - واحد بادگیر

اصفهان، خور و بیابانک اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 560,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه