مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در کیش

15 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.5(87 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی ایوان بوتیک - واحد یک خوابه

هرمزگان، کیش 1 اتاق 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(85 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی دو خوابه ایوان بوتیک

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 50 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(68 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی ایوان بوتیک - واحد سه خوابه

هرمزگان، کیش 3 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 50 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(30 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی گلستان - واحد 101

هرمزگان، کیش 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(28 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی گلستان سه تخته یک - گلستان - واحد 103

هرمزگان، کیش 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

تا 60 درصد تخفیف

شروع قیمت: 620,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(21 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی شیرازی - واحد 1 خوابه

هرمزگان، کیش 1 اتاق 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 390,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(19 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی شیرازی - واحد 2 خوابه

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 490,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(18 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی یک خوابه گلستان واحد 102

هرمزگان، کیش 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

تا 55 درصد تخفیف

شروع قیمت: 697,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(15 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی یک خوابه گلستان واحد 202

هرمزگان، کیش 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(40 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی دوخوابه- رویال صدف

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

4.5(34 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی گلستان - واحد 203

هرمزگان، کیش 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

تا 60 درصد تخفیف

شروع قیمت: 620,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی احتشام - دوخوابه واحد 2

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو مجتمع اقامتگاهی احتشام - دوخوابه واحد 5

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

اجاره مجتمع اقامتگاهی احتشام - دوخوابه واحد 4

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو مجتمع اقامتگاهی احتشام - دوخوابه واحد 3

هرمزگان، کیش 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه