مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه و کلبه چوبی در ماسال

100 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو کلبه چوبی صفری طبقه همکف

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

4.7(15 دیدگاه)

اجاره کلبه ویلا دوخوابه ییلاقات

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو کلبه یک خوابه جنگلی طاسکوه

گیلان، ماسال 1 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

4.2(33 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه جنگلی محمد

گیلان، ماسال 1 اتاق 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 3,700,000 تومان / هرشب

4.3(32 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی دوبلکس آرین 1

گیلان، ماسال 1 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,150,000 تومان / هرشب

4.2(14 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه شیروان ۴

گیلان، ماسال 1 اتاق 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(91 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی دریای ابر اولسبلنگاه

گیلان، ماسال 1 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 5,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(88 دیدگاه)

اجاره کلبه دوخوابه چوبی لب رودخانه

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(109 دیدگاه)

رزرو کلبه دوخوابه ییلاقی پدر

گیلان، ماسال 2 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(30 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه شیروان ۲

گیلان، ماسال 1 اتاق 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,050,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(87 دیدگاه)

کلبه دوخوابه بهشت

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(58 دیدگاه)

اجاره کلبه سه خوابه جنگلی لب رودخانه - همکف

گیلان، ماسال 3 اتاق 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(101 دیدگاه)

رزرو کلبه دو خوابه جنگلی شیوایی

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,050,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(39 دیدگاه)

اجاره کلبه دوخوابه جنگلی لب رودخانه 1

گیلان، ماسال 2 اتاق 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 2,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(5 دیدگاه)

رزرو کلبه فلت بلوط

گیلان، ماسال 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 3,300,000 تومان / هرشب

اجاره کلبه یک خوابه پیله باغ

گیلان، ماسال 1 اتاق 3 نفر پایه + 7 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,025,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 100 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه