مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در قم

8 اقامتگاه

4.4(52 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی ولایت - اتاق دو تخته

قم، قم 10 اتاق 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(21 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی ولایت - اتاق دو تخته (زیرزمین)

قم، قم 10 اتاق 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(16 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی ولایت - اتاق سه تخته

قم، قم 10 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 385,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(14 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی ولایت - اتاق پنج تخته

قم، قم 10 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 585,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(35 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نفیس - سوئیت چهار تخته

قم، قم 4 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(60 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نفیس - سوئیت دو تخته

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 270,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.7(45 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نفیس - سوئیت سه تخته

قم، قم 3 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 338,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(35 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نفیس - سوئیت یک تخته

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 285,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه