مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه ساحل سرخ هرمز

10 اقامتگاه

2.7(18 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد سرویس دار

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

3.3(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوئیت ۱

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

3.4(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوییت ۴

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

2.8(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوییت ۳

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

3.8(19 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 205 دونفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

3(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 204 سه نفره

هرمزگان، هرمز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

3.5(18 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 202 دو نفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

3.4(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - سوئیت 2

هرمزگان، هرمز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

2.8(20 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 201 سه نفره

هرمزگان، هرمز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

3.1(20 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ساحل سرخ - واحد 203 دونفره

هرمزگان، هرمز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سؤالات متداول گردشگران دررابطه‌با اقامتگاه ساحل سرخ هرمز