مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه و کلبه چوبی در سوادکوه

61 اقامتگاه

4.4(54 دیدگاه)

رزرو کلبه لپور - بلوط

مازندران، سوادکوه 2 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(31 دیدگاه)

اجاره کلبه فلت ویشارده 9

مازندران، سوادکوه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(28 دیدگاه)

رزرو کلبه فلت ویشارده 3

مازندران، سوادکوه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(25 دیدگاه)

اجاره کلبه فلت ویشارده 6

مازندران، سوادکوه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(72 دیدگاه)

رزرو کلبه لپور- دم زنون

مازندران، سوادکوه 1 اتاق 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(62 دیدگاه)

اجاره کلبه سوئیسی لفور ۴

مازندران، شیرگاه 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(61 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی خورشید

مازندران، سوادکوه 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.5(57 دیدگاه)

اجاره کلبه سوئیسی لفور ۳

مازندران، شیرگاه 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(45 دیدگاه)

رزرو کلبه سوئیسی لفور 1

مازندران، شیرگاه 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(39 دیدگاه)

کلبه سویسی لفور ۲

مازندران، شیرگاه 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(38 دیدگاه)

رزرو کلبه لپور - چهارخوابه کاظم

مازندران، سوادکوه 4 اتاق 28 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(34 دیدگاه)

اجاره کلبه فلت ویشارده 2

مازندران، سوادکوه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(32 دیدگاه)

رزرو کلبه فلت ویشارده 5

مازندران، سوادکوه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(32 دیدگاه)

اجاره کلبه سه خوابه لپور افرا

مازندران، شیرگاه 3 اتاق 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(81 دیدگاه)

رزرو کلبه دوخوابه درنیکا

مازندران، سوادکوه 2 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(61 دیدگاه)

اجاره کلبه باغ ملک واحد 8

مازندران، سوادکوه 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 61 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه