مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در تبریز

10 اقامتگاه

3.9(7 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نوبر - واحد ۴

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

3.8(5 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۱۳

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

3.9(12 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۱۵

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 14 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,290,000 تومان / هرشب

4(5 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۸

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۱

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

4.7(6 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۳

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,300,000 تومان / هرشب

4.3(7 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۵

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 14 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,290,000 تومان / هرشب

3.5(6 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۶

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,275,000 تومان / هرشب

3.9(8 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد ۲

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,300,000 تومان / هرشب

4.2(5 دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی نوبر واحد 7

آذربایجان شرقی، تبریز 1 اتاق 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 14 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,290,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه