مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه و کلبه چوبی در تنکابن

17 اقامتگاه

4.5(115 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی تیکیش 2

مازندران، تنکابن 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.6(99 دیدگاه)

کلبه یک خوابه چوبی تیکیش طبقه ۱

مازندران، تنکابن 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.7(97 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی تیکیش طبقه 2

مازندران، تنکابن 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.3(75 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه آریامن

مازندران، نشتارود 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(72 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه چوبی سنتی تیکیش

مازندران، تنکابن 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.7(24 دیدگاه)

اجاره کلبه یارا - تیکا

مازندران، تنکابن 3 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.7(23 دیدگاه)

رزرو کلبه یارا - شوکا

مازندران، تنکابن 3 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.6(18 دیدگاه)

اجاره کلبه یارا - بلوط

مازندران، تنکابن 1 اتاق 8 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.7(16 دیدگاه)

رزرو کلبه یارا - ماهتیسا

مازندران، تنکابن 2 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.1(23 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه شوگا

مازندران، تنکابن 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(22 دیدگاه)

رزرو کلبه سه خوابه سنتی گل سرخ

مازندران، تنکابن 3 اتاق 8 نفر ظرفیت

تا 50 درصد تخفیف

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(22 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه سوئیسی شهسوار

مازندران، تنکابن 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(20 دیدگاه)

رزرو کلبه چوبی دربست میلاد

مازندران، تنکابن 3 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(12 دیدگاه)

اجاره کلبه باراک

مازندران، تنکابن 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(6 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه شله دوهزار

مازندران، تنکابن 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه آرامش

مازندران، تنکابن 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 17 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه