مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا بوشهر

13 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۶(۱۴ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 107

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۲۲ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 106

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 365,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۱۷ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - اتاق 104

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۱۷ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 105

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۱۵ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 101

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۱۲ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 201

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۱۳ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 203

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۱۲ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 204

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۱۳ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 202

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۱۱ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد vip

بوشهر، بوشهر 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۱۰ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 205

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۱۸ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 103

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۳.۹(۱۴ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا واحد 102

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول