مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا بوشهر

13 اقامتگاه

لحظه آخری
4.5(26 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 107

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 504,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(38 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 106

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 396,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(21 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 104

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 648,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(21 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 105

بوشهر، بوشهر 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 540,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(21 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 101

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 540,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 201

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 203

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 204

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 576,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 202

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 576,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد vip

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 205

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 576,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(36 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 103

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 504,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.9(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 102

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 612,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
نمایش نقشه

سوالات متداول