مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا بوشهر

13 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.4(40 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 107

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(62 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 106

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(29 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 104

بوشهر، بوشهر 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(36 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 105

بوشهر، بوشهر 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(34 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 101

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(34 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 201

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(29 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 203

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(23 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 204

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 202

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(25 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد vip

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(19 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 205

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(48 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 103

بوشهر، بوشهر 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(26 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 102

بوشهر، بوشهر 3 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول