مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در کرمان

34 اقامتگاه

4.8(16 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خاتون - واحد ایراندخت

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 700,000 تومان / هرشب

4.9(20 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خاتون - واحد ماهرخ

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 700,000 تومان / هرشب

4.6(12 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خاتون - واحد خورشید

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 550,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت پارسین دوتخته تویین ۲۰۶

کرمان، کرمان 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 9 مستر

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 850,000 تومان / هرشب

سوئیت پارسین یک تخته ۲۰۷

کرمان، کرمان 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 220,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 4

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرشب

اجاره آپارتمان یک خوابه بیست

کرمان، کرمان 1 اتاق 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,100,000 تومان / هرشب

4.3(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خاتون - واحد مهرانگیز

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 780,000 تومان / هرشب

4(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 6

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 750,000 تومان / هرشب

4.4(5 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کلیاس - واحد شاهنشین

کرمان، کرمان 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,560,000 تومان / هرشب

اجاره آپارتمان دوخوابه کریمان واحد ۱۰

کرمان، کرمان 2 اتاق 4 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 850,000 تومان / هرشب

4.8(11 دیدگاه)

اجاره آپارتمان یک خوابه آزادگان ۱۱

کرمان، کرمان 1 اتاق 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 450,000 تومان / هرشب

5(2 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کلیاس - واحد سه دری

کرمان، کرمان 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,290,000 تومان / هرشب

4.8(12 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کلیاس - واحد گوشواره

کرمان، کرمان 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,790,000 تومان / هرشب

3.8(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حرفه ای کلوت های شهداد - اتاق 7

کرمان، کرمان 4 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 34 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه