مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه و کلبه چوبی در علی آباد کتول

15 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(56 دیدگاه)

رزرو کلبه جنگلی عمو وجی

گلستان، علی آباد کتول 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(36 دیدگاه)

اجاره کلبه انجیلوسرا - نسیم

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(34 دیدگاه)

رزرو کلبه انجیلوسرا - عطرآگل

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(29 دیدگاه)

اجاره کلبه انجیلوسرا - بنوشه

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(29 دیدگاه)

کلبه فلت آتا

گلستان، علی آباد کتول 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(27 دیدگاه)

اجاره کلبه نِماشان تورنگ

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(25 دیدگاه)

رزرو کلبه نماشان توکا

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(17 دیدگاه)

اجاره کلبه دوخوابه زرجو

گلستان، علی آباد کتول 2 اتاق 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(15 دیدگاه)

رزرو کلبه دوخوابه یاغیش

گلستان، علی آباد کتول 2 اتاق 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

اجاره کلبه یک خوابه هوشنگ خان

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

رزرو کلبه فلت چوبی آرشام

گلستان، علی آباد کتول 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(2 دیدگاه)

اجاره کلبه هیرکانی - تورنگ

گلستان، علی آباد کتول 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

5(1 دیدگاه)

رزرو کلبه دوخوابه اکبرخان

گلستان، علی آباد کتول 2 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

اجاره کلبه فلت بهشت تپه سرا

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو کلبه یک خوابه ییلاقی رامش

گلستان، علی آباد کتول 1 اتاق 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه