رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در بوشهر

16 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
۴.۳(۳۷ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد شُوپَر

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۳۸ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد کاکِیسو

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴(۳۵ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد پِلیسوک

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۳.۹(۳۲ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد پَرپَروک

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴(۲۴ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد پِندوک

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۳.۷(۲۷ دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد بوچیل

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۷(۷ دیدگاه)

بوم گردی دمیت بوشهر - اتاق طارونه

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی دمیت بوشهر- اتاق نخل

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

۴.۲(۲۹ دیدگاه)

بوم گردی ستاره دریایی بوشهر- واحد ۲

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۵(۱ دیدگاه)

بوم گردی سرای خیام بوشهر - واحد ۸۰ متری

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۴(۵ دیدگاه)

بوم گردی گبگو بوشهر-واحد 70 متری

بوشهر، بوشهر 1 اتاق 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۳(۹ دیدگاه)

بوم گردی گبگو بوشهر - واحد 20 متری

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرشب

۴.۵(۲ دیدگاه)

بوم گردی سرای خیام بوشهر - واحد ۲۰ متری

بوشهر، بوشهر 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۱(۲۲ دیدگاه)

بوم گردی بومگردی ستاره دریایی_واحد ۱

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه