مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در بوشهر

13 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.2(30 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ستاره دریایی بوشهر- واحد ۲

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

4.1(24 دیدگاه)

اجاره بوم گردی بومگردی ستاره دریایی_واحد ۱

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

4.2(54 دیدگاه)

رزرو بوم گردی پیسو واحد کاکِیسو

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4(48 دیدگاه)

اجاره بوم گردی پیسو واحد پِلیسوک

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4.5(10 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دمیت بوشهر- اتاق نخل

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

4.7(7 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دمیت بوشهر - اتاق طارونه

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

5(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی سرای خیام بوشهر - واحد ۸۰ متری

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

4.5(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی سرای خیام بوشهر - واحد ۲۰ متری

بوشهر، بوشهر 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

3.6(34 دیدگاه)

رزرو بوم گردی پیسو واحد بوچیل

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

3.8(51 دیدگاه)

بوم گردی پیسو واحد پَرپَروک

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی شوریده بوشهر - واحد بمبک

بوشهر، بوشهر 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

3.8(6 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ستاره دریایی بوشهر- واحد 4

بوشهر، بوشهر 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

3.3(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ستاره دریایی بوشهر- واحد 3

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه