مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در بوشهر

16 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.3(38 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 106

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(35 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 103

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 560,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(28 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دلفین - واحد طبقه دوم

بوشهر، بوشهر 7 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,215,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(26 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 107

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 560,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(21 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 104

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 720,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(21 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 101

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(21 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 105

بوشهر، بوشهر 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 204

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 640,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 202

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 640,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد vip

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 201

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 203

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 102

بوشهر، بوشهر 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(11 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی ژرمانسیکا - واحد 205

بوشهر، بوشهر 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 640,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
(2 نظر)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت خورشید - واحد شاهنشین

بوشهر، بوشهر 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,360,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اجاره اقامتگاه سنتی یک خوابه خونه باغ سلطانی

بوشهر، بوشهر 1 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه