مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار کاشان

17 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.6(13 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 112 دابل پلاس

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,080,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(11 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 109

اصفهان، کاشان 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,180,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(12 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 113

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 111 دابل پلاس

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,080,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 110 شاه نشین

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 4,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 106

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,080,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(12 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 104

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(14 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 101

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار 114 سوئیت خانواده

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار 117 - دابل پلاس

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 102

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
5(3 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 105

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,780,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 103

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(11 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 108 خانواده

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 116 رویال

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 107

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 17 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول