مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه های بوم گردی کاشان

157 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه سنتی خادمی واحد یک تخته

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 541,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد پنج تخته vip سرداب

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد چهار تخته شاه نشین

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,300,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق 206

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

۴.۴(۳۴ دیدگاه)

رزرو بوم گردی سرای سایه - واحد سه تخته دوبلکس

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 520,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۷ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد اندرونی 2

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

تا 19 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۴ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شاه نشین

اصفهان، کاشان 8 نفر ظرفیت

تا 12 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

۴.۱(۲۲ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا تقی خان واحد پله

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

۴.۵(۲۱ دیدگاه)

رزرو بوم گردی سرای آقا محمد - دو تخته بابونه

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 330,000 تومان / هرشب

۴.۴(۱۷ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سرای طاق چشمه واحد همدم

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,224,000 تومان / هرشب

۴.۳(۱۵ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ثنا - اتاق چهار تخته

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۶(۱۲ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 104

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,570,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 108 خانواده

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,470,000 تومان / هرشب

۴.۷(۱۱ دیدگاه)

اجاره بوم گردی سرای آقا محمد - پنج تخته بهار نارنج

اصفهان، کاشان 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 615,000 تومان / هرشب

۵(۳ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 105

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,070,000 تومان / هرشب

۴.۷(۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه معمار - واحد دوتخته تویین

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 157 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول