مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در کاشان

151 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.8(5 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه معمار - واحد سوئیت کامل پایین

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 630,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه معمار - واحد دبل زیر زمین

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 480,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(33 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 3

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(27 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 4 و 5 شاه نشین

اصفهان، کاشان 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(24 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 8

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کاشانه روشن اتاق یک

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 9

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(18 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 6

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه روشن واحد 2

اصفهان، کاشان 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,067,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(55 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ثنا واحد 5

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(31 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ثنا واحد 1

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(26 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سرای طاق چشمه واحد نگار

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت
تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,068,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.7(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی یاسمین راهب - اتاق چهار تخته حیاط 1

اصفهان، کاشان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(21 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سرای طاق چشمه واحد همدم

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت
تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,068,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(17 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شبستان 1

اصفهان، کاشان 7 نفر ظرفیت
تا 7 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,790,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(13 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 112 دابل پلاس

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,080,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 151 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه