مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در کاشان

140 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی خادمی واحد یک تخته

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت: 541,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد پنج تخته vip سرداب

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق 206

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق وی آی پی 202

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۷ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد اندرونی 2

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

تا 19 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۴ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شاه نشین

اصفهان، کاشان 8 نفر ظرفیت

تا 12 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

۴.۱(۲۲ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا تقی خان واحد پله

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

۴.۴(۱۷ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سرای طاق چشمه واحد همدم

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,224,000 تومان / هرشب

۴.۳(۱۵ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی ثنا - اتاق چهار تخته

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۶(۱۲ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 104

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,570,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 108 خانواده

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,470,000 تومان / هرشب

۵(۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 105

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,070,000 تومان / هرشب

۴.۷(۳ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه معمار - واحد دوتخته تویین

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۵(۱ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه معمار واحد دبل

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴(۱ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی آمیرزا اتاق دوتخت ۱۰۴

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

۴.۲(۳۰ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی ثنا - اتاق دو تخته دبل طبقه پایین

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 140 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه