مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در کاشان

150 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار واحد 115

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(6 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه معمار - واحد دوتخته تویین

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
5(4 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه معمار واحد دبل

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
5(3 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 105

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,780,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ماندگار - 106

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,080,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه سنتی سرای بابا افضل - واحد ۳۰۱ سه تخته سرداب

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,920,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی سرای بابا افضل - واحد ۲۰۲

اصفهان، کاشان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 4,320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی کاشانه ماهور - واحد ارغنون

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 15,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه ماهور- واحد چنگ

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 14,250,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی کاشانه ماهور - واحد کرشمه

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 14,250,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی کاشانه ماهور - واحد سرنا و کرنا

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 30,400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(19 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سرای کاسیان - واحد 117

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

4.7(18 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی یاسمین راهب دوتخته دابل زیرزمین 2

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

4.3(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شبستان 2

اصفهان، کاشان 8 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,632,000 تومان / هرشب

4.8(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سرای امیر - اتاق گوشواره جنوبی(تخت دبل)

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 657,000 تومان / هرشب

4.5(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد سه تخته پنج دری

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 850,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 33 تا 48 از 150 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه