رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره روزانه خانه و آپارتمان مبله در مشهد

45 اقامتگاه

۴.۵(۲۱ دیدگاه)

آپارتمان دوخوابه پرشیانا ۴۰۳

خراسان رضوی، مشهد 2 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,250,000 تومان / هرشب

۴.۳(۱۶ دیدگاه)

آپارتمان دوخوابه پرشیانا ۱۰۳

خراسان رضوی، مشهد 2 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,250,000 تومان / هرشب

۴.۳(۳۶ دیدگاه)

آپارتمان جعفری واحد ۱۰۳

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

۴.۴(۱۴ دیدگاه)

آپارتمان دوخوابه شیرودی ۱

خراسان رضوی، مشهد 2 اتاق 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 850,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

آپارتمان دوخوابه ۲۰۳ پرشیانا

خراسان رضوی، مشهد 2 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۴ دیدگاه)

آپارتمان یک خوابه vip امام رضا

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴(۱ دیدگاه)

آپارتمان یک خواب کوهسر

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 780,000 تومان / هرشب

۴.۹(۱۱ دیدگاه)

آپارتمان سه خوابه امام علی واحد 2

خراسان رضوی، مشهد 3 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 940,000 تومان / هرشب

۴.۴(۱۵ دیدگاه)

آپارتمان یک خوابه شخصی مشهد

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۲(۲۶ دیدگاه)

آپارتمان یک خواب استانستی

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

۴.۲(۲۱ دیدگاه)

آپارتمان یک خوابه ادمان ۳۰۳

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 420,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۲ دیدگاه)

آپارتمان یک خوابه سپیده پنج تخته

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۱(۲۷ دیدگاه)

آپارتمان چهار تخته قمربنی هاشم- واحد ۵

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۱(۸ دیدگاه)

آپارتمان جعفری واحد ۱۰۴

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

۴.۲(۱۲ دیدگاه)

آپارتمان دو خوابه- امیری ۲

خراسان رضوی، مشهد 2 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

آپارتمان سه خوابه خونه

خراسان رضوی، مشهد 3 اتاق 9 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 45 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه