مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در مشهد

91 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
3.8(50 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد سه تخته 2

خراسان رضوی، مشهد 5 نفر ظرفیت

تا 75 درصد تخفیف

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.9(46 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد دوتخته همکف

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر ظرفیت

تا 66 درصد تخفیف

شروع قیمت: 255,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.9(29 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد دوتخته 2

خراسان رضوی، مشهد 3 نفر ظرفیت

تا 65 درصد تخفیف

شروع قیمت: 315,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(15 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد چهار تخته

خراسان رضوی، مشهد 6 نفر ظرفیت

تا 70 درصد تخفیف

شروع قیمت: 540,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(15 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد سه تخته 3

خراسان رضوی، مشهد 4 نفر ظرفیت

تا 65 درصد تخفیف

شروع قیمت: 630,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(14 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد چهار تخته 2

خراسان رضوی، مشهد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(12 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی جاودانی - واحد چهار تخته 3

خراسان رضوی، مشهد 3 نفر ظرفیت

تا 75 درصد تخفیف

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(12 دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی عبداللهی واحد یک خوابه چهارتخته

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 432,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(11 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی عبداللهی واحد یک خوابه چهار تخته

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

تا 66 درصد تخفیف

شروع قیمت: 510,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(10 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی عبداللهی - واحد سه تخته همکف

خراسان رضوی، مشهد 4 نفر ظرفیت

تا 66 درصد تخفیف

شروع قیمت: 408,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(10 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی عبداللهی واحد سه تخته طبقه 4

خراسان رضوی، مشهد 3 نفر ظرفیت

تا 64 درصد تخفیف

شروع قیمت: 324,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(10 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی عبداللهی - واحد یک خواب ۵ تخت

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

تا 75 درصد تخفیف

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(10 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی عبداللهی یک خوابه بدون پنجره

خراسان رضوی، مشهد 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 75 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(102 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نیکداد - واحد دو تخته 2

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 210,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.9(92 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی نیکداد - واحد دو تخته

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 210,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.8(73 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی نیکداد - واحد چهار تخته

خراسان رضوی، مشهد 4 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 385,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 91 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه