مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در مشهد

10 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
(2 نظر)

رزرو بوم گردی روژان - واحد کپر ترکمن

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 3 نفر ظرفیت 3 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 300,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی کمرچه - واحد ۴ نفره ۲

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 250,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی کمرچه - واحد سالن

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 40 نفر ظرفیت 40 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی روژان - واحد گیلک

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 4 نفر ظرفیت 4 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 500,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو بوم گردی روژان - واحد کپر کردستان

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 3 نفر ظرفیت 3 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 300,000 تومان / هرشب

4.7(6 دیدگاه)

اجاره بوم گردی روژان - واحد کرمانج

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 4 نفر ظرفیت 4 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 500,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو بوم گردی روژان - واحد کپر لرستان

خراسان رضوی، مشهد هر واحد 3 نفر ظرفیت 3 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 300,000 تومان / هرشب

بوم گردی کمرچه - واحد ۶ نفره

خراسان رضوی، مشهد 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی کمرچه - واحد ۴ نفره ۳

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 250,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی کمرچه - واحد ۴ نفره 1

خراسان رضوی، مشهد 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 250,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه