مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در قشم

37 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.1(77 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۶

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(63 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۱۰

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(57 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی صفا آباد دوتخته 4

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(51 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۷

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(44 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۲

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(44 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۸

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(43 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۳

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 496,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(42 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی صفا آباد دوتخت 1

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 675,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(42 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۴

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 430,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(38 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۹

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 496,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(37 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 1

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,120,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(36 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی صفا آباد دوتخته 3

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 675,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(35 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۱

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(33 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی صفا آباد سه تخت 3

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 765,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(32 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 2

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,125,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(30 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 3

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,120,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 37 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه