مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در قشم

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(7 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق جلویل

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.6(7 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق عشرفی

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.4(5 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق برکه

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.5(6 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق کاکله

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.5(6 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق مریه

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.6(7 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق تبله

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.6(5 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق کندوره

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.6(5 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی چهارتخته سینگو - اتاق خلخال

هرمزگان، قشم 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 3,700,000 تومان / هرشب

4.5(6 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق بادله

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,850,000 تومان / هرشب

4.6(7 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی چهارتخته سینگو - اتاق چنبر

هرمزگان، قشم 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 3,700,000 تومان / هرشب

4.3(9 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی دوتخته سینگو - اتاق ودوو

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,650,000 تومان / هرشب

4.6(7 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه سینگو - واحد دینگو مارو

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

4.5(6 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی چهارتخته سینگو - اتاق سردرزری

هرمزگان، قشم 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 3,500,000 تومان / هرشب

4.4(7 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه سینگو - واحد مایا

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 950,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه