مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در قشم

10 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۲(۶۸ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۶

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۵۷ دیدگاه)

اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۱۰

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۴۷ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۷

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۴۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۸

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۴۲ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۲

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۴۲ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۳

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۴۱ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۴

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۳۸ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۹

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۳۶ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۵

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۱

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه