مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بوم گردی قشم

98 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.1(82 دیدگاه)

رزرو بوم گردی فردیس - واحد 13

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(80 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق چاه تلا

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(78 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق حجله

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(66 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - واحد تنگه چاه کوه (vip)

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(66 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - واحد دره ستاره ها (Vip)

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(65 دیدگاه)

بوم گردی خانه دوست - اتاق غار خوربس

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(65 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق بادگیر (Vip)

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(64 دیدگاه)

اجاره بوم گردی فردیس - واحد 12

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(62 دیدگاه)

رزرو بوم گردی پیر حرا - اتاق جداف

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 342,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(61 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق غار نمکدان

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(61 دیدگاه)

رزرو بوم گردی فردیس - واحد 14

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(59 دیدگاه)

اجاره بوم گردی فردیس - واحد 20

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(56 دیدگاه)

رزرو بوم گردی گارومزنگی - واحد ۶

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(56 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق جنگل حرا

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(56 دیدگاه)

رزرو بوم گردی فردیس - واحد 11

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.7(56 دیدگاه)

اجاره بوم گردی فردیس - واحد 1

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 720,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 98 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول اجاره اقامتگاه بومگردی قشم