مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بوم گردی قشم

37 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۳(۷۴ دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق چاه تلا

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۷۱ دیدگاه)

بوم گردی خانه دوست - اتاق حجله

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۶۵ دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق غار خوربس

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۶۰ دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق بادگیر (Vip)

هرمزگان، قشم 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۶۰ دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق تنگه چاه کوه (vip)

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴(۵۸ دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق دره ستاره ها (Vip)

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۵۸ دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق غار نمکدان

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴(۵۶ دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق جنگل حرا

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۵۰ دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق ساحل ناز

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۳.۹(۴۶ دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق میلس (VIP)

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی ناخدا علی - اتاق جنگل حرا

هرمزگان، قشم اتاق اشتراکی 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 210,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی ناخدا علی - اتاق چاه های طلا

هرمزگان، قشم اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 210,000 تومان / هرنفر

۵(۲ دیدگاه)

رزرو بوم گردی مرد ماهیگیر قشم - یک خوابه شِریشْک

هرمزگان، قشم 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

۴.۴(۶۲ دیدگاه)

اجاره بوم گردی پیر حرا - اتاق جداف

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴.۲(۵۲ دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 2

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۳(۴۶ دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد ۲ نفره 1

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 37 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول اجاره اقامتگاه بومگردی قشم