مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در قشم

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی برادران صادقی- واحد ۴۰۵

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 530,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی برادران صادقی واحد ۴۰۳

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 380,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی برادران صادقی- واحد۴۰۴

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 660,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی برادران صادقی واحد۴۰۶

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 530,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی برادران صادقی واحد ۴۰۲

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 660,000 تومان / هرشب

۴.۱(۷۶ دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 3

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۲(۶۹ دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 2

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۳(۶۸ دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 6

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 486,000 تومان / هرشب

۴.۲(۶۳ دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 1

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۳(۶۳ دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 5

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۳(۶۳ دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی امیر - واحد دوخوابه 4

هرمزگان، قشم 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 73 درصد تخفیف

شروع قیمت: 486,000 تومان / هرشب

۴.۳(۳۱ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی یک خواب 202 تیران

هرمزگان، قشم 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۳(۲۸ دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی فلت تیران واحد 303

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۲(۲۳ دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی تیران 302

هرمزگان، قشم 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه