مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره سوئیت در قم

30 اقامتگاه

4.2(15 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه مهتاب

قم، قم 1 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(13 دیدگاه)

اجاره سوئیت یک خواب جمکران واحد 1

قم، قم 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.1(7 دیدگاه)

سوئیت اتاق 4 تخته دو - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 4 نفر ظرفیت

تا 45 درصد تخفیف

شروع قیمت: 549,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.5(6 دیدگاه)

اجاره سوئیت یک خوابه جمکران واحد ۳

قم، قم 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3(5 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوتخته 5 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(3 دیدگاه)

اجاره سوئیت دوتخته 7 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(2 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوتخته 9 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

اجاره سوئیت سه تخته 3 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 3 نفر ظرفیت

تا 47 درصد تخفیف

شروع قیمت: 449,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

رزرو سوئیت سه تخته 1 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 3 نفر ظرفیت

تا 47 درصد تخفیف

شروع قیمت: 449,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.3(15 دیدگاه)

اجاره سوئیت دوتخته 8 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3(12 دیدگاه)

رزرو سوئیت مهستان - دوتخته 3

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3(9 دیدگاه)

اجاره سوئیت سه تخته 2 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 3 نفر ظرفیت

تا 47 درصد تخفیف

شروع قیمت: 449,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
2.7(6 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوتخته 4 مهمانسرای علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
2.2(5 دیدگاه)

اجاره سوئیت واحد 5 تخته یک - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 5 نفر ظرفیت

تا 44 درصد تخفیف

شروع قیمت: 699,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
2.8(4 دیدگاه)

رزرو سوئیت واحد 4 تخته سه - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 4 نفر ظرفیت

تا 45 درصد تخفیف

شروع قیمت: 549,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
(3 نظر)

اجاره سوئیت علی بابا - واحد دوتخته یک

قم، قم 2 نفر ظرفیت

تا 40 درصد تخفیف

شروع قیمت: 359,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 30 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه