رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره سوئیت در قم

20 اقامتگاه

سوئیت فلت شهرک امام حسن

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

۴.۴(۸ دیدگاه)

سوئیت مهستان - سه تخته

قم، قم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 396,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

سوئیت مهستان - چهار تخته

قم، قم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 506,000 تومان / هرشب

۲.۶(۷ دیدگاه)

سوئیت مهستان - دوتخته 3

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 297,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

سوئیت اتاق 4 تخته سه - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 599,000 تومان / هرشب

(۱ نظر)

سوئیت اتاق 2 تخته یک - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 299,000 تومان / هرشب

۴(۴ دیدگاه)

سوئیت یک خواب جمکران واحد 1

قم، قم 1 اتاق 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

(۳ نظر)

سوئیت یک خواب جمکران واحد 3

قم، قم 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

۲.۵(۴ دیدگاه)

سوئیت سه تخته مهستان

قم، قم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 396,000 تومان / هرشب

سوئیت دوتخت ۹ اقاقیا سفید

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 236,000 تومان / هرشب

۱.۵(۴ دیدگاه)

سوئیت اتاق 5 تخته یک - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 699,000 تومان / هرشب

۲.۹(۷ دیدگاه)

سوئیت سه تخته 2 علی بابا

قم، قم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 399,000 تومان / هرشب

۳(۴ دیدگاه)

سوئیت اتاق 2 تخته چهار - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 299,000 تومان / هرشب

۵(۲ دیدگاه)

سوئیت یک خواب شمیاس ۳

قم، قم 1 اتاق 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 225,000 تومان / هرشب

۴(۴ دیدگاه)

سوئیت اتاق 4 تخته دو - مهمانسرا علی بابا

قم، قم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 599,000 تومان / هرشب

(۲ نظر)

سوئیت دو تخته 3 علی بابا

قم، قم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 299,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 20 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه