مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

رزرو هاستل در تهران

22 اقامتگاه

4.3(31 دیدگاه)

رزرو هاستل ترمه - واحد vip

تهران، تهران 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,550,000 تومان / هرشب

4.5(13 دیدگاه)

اجاره هاستل وی آی پی ترنج

تهران، تهران 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,550,000 تومان / هرشب

4.9(11 دیدگاه)

رزرو هاستل ایوان -واحد دو تخته ستاره

تهران، تهران اتاق اشتراکی 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 841,000 تومان / هرنفر

اجاره هاستل یک تخت سرو ایوان دربست

تهران، تهران 1 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 750,000 تومان / هرشب

4(65 دیدگاه)

رزرو هاستل هاستل بی بی انقلاب - بی بی - اتاق یک تخته در انقلاب

تهران، تهران 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 530,000 تومان / هرشب

3.5(11 دیدگاه)

اجاره هاستل هاستل بی بی انقلاب - بی بی - اتاق چهار تخته در انقلاب

تهران، تهران 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,490,000 تومان / هرشب

3.6(38 دیدگاه)

رزرو هاستل هاستل بی بی انقلاب - بی بی - اتاق دو تخته در انقلاب

تهران، تهران 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 880,000 تومان / هرشب

هاستل هاستل بی بی انقلاب - بی بی - اتاق چهارتخته خصوصی

تهران، تهران 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,490,000 تومان / هرشب

3.3(15 دیدگاه)

رزرو هاستل هاستل بی بی انقلاب - بی بی - اتاق سه تخته در انقلاب

تهران، تهران 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,150,000 تومان / هرشب

4.2(19 دیدگاه)

اجاره هاستل هجده تخته نیلوفر- واحد اشتراکی آقایان

تهران، تهران اتاق اشتراکی 10 نفر پایه

شروع قیمت از: 315,000 تومان / هرنفر

4.4(259 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اتاق مشترک خوابگاهی آقایان در بهارستان

تهران، تهران اتاق اشتراکی 10 نفر پایه

شروع قیمت از: 355,000 تومان / هرنفر

4(21 دیدگاه)

اجاره هاستل هشت تخته خورشید- واحد اشتراکی بانوان

تهران، تهران اتاق اشتراکی 8 نفر پایه

شروع قیمت از: 315,000 تومان / هرنفر

4.6(7 دیدگاه)

رزرو هاستل هاستل حراتیج - اتاق خوابگاهی هشت اقایان تخته

تهران، تهران اتاق اشتراکی 8 نفر پایه

شروع قیمت از: 381,000 تومان / هرنفر

4.4(23 دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج - اتاق خوابگاهی ده تخته روف‌تاپ آقایان

تهران، تهران اتاق اشتراکی 10 نفر پایه

شروع قیمت از: 330,000 تومان / هرنفر

5(2 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج - کلبه چوبی تویین

تهران، تهران 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,113,000 تومان / هرشب

4.4(14 دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج - دو تخته کینگ رو به خیابان

تهران، تهران 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,099,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 22 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه