مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مسافرخانه در تهران

104 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 5

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 810,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

اجاره مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 2

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 810,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(75 دیدگاه)

مسافرخانه آراز - واحد دوتخته ۲

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 530,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 6

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 8

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 4

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 3

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 1

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مسافرخانه شیرون سیدخندان - واحد 7

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(126 دیدگاه)

اجاره مسافرخانه کرگدن - اتاق مشترک مهر در کریم خان (ویژه آقایان)

تهران، تهران اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 229,000 تومان / هرنفر

4.2(106 دیدگاه)

رزرو مسافرخانه کرگدن - اتاق مشترک آقایان مهر با صبحانه در کریم خان

تهران، تهران اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 229,000 تومان / هرنفر

4.5(10 دیدگاه)

اجاره مسافرخانه مهران ولیعصر - اتاق سه تخته 3

تهران، تهران 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 670,000 تومان / هرشب

4.5(10 دیدگاه)

رزرو مسافرخانه مهران ولیعصر - اتاق سه تخته 1

تهران، تهران 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 670,000 تومان / هرشب

4(9 دیدگاه)

اجاره مسافرخانه تابش - واحد دوتخته 13

تهران، تهران 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرشب

4.5(2 دیدگاه)

رزرو مسافرخانه مهانپذیر نادر - پنج تخته ۱

تهران، تهران 5 نفر ظرفیت
تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 363,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
5(1 دیدگاه)

اجاره مسافرخانه تابش چهارتخته 3

تهران، تهران 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 104 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول اجاره مسافرخانه در تهران