مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
انتخاب شهر
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بومگردی در جنوب

178 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.2(80 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق چاه تلا

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(80 دیدگاه)

اجاره بوم گردی فردیس - واحد 13

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(78 دیدگاه)

بوم گردی خانه دوست - اتاق حجله

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(75 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۶

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(66 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - واحد تنگه چاه کوه (vip)

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(65 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق غار خوربس

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(65 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق دره ستاره ها (Vip)

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(64 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق بادگیر (Vip)

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(63 دیدگاه)

رزرو بوم گردی فردیس - واحد 12

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(62 دیدگاه)

اجاره بوم گردی پیر حرا - اتاق جداف

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 360,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(61 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق غار نمکدان

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(61 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میرزا واحد ۱۰

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4(61 دیدگاه)

رزرو بوم گردی فردیس - واحد 14

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(14 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ناخدا علی - واحد لافت سیدان

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 480,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(13 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ناخدا علی - واحد گل محمدی

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ناخدا علی - واحد گل یاس

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 178 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه