مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
انتخاب شهر
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

رزرو هاستل

59 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴(۲۵ دیدگاه)

رزرو هاستل بلوط - واحد خصوصی دونفره

کرمانشاه، کرمانشاه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۱۰ دیدگاه)

اجاره هاستل بلوط - واحد خصوصی سه تخته

کرمانشاه، کرمانشاه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۹ دیدگاه)

رزرو هاستل بلوط - واحد چهارتخته

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 140,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۶ دیدگاه)

هاستل بلوط - واحد ۸ تخته

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 140,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۷۳ دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - خوابگاه آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

۴.۲(۷۰ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - واحد دوتخته (اقتصادی طبقه دوم)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

۴.۵(۶۶ دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته دابل اقتصادی دولوکس

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 495,000 تومان / هرشب

۴.۲(۶۳ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته جکوزی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 690,000 تومان / هرشب

۴.۳(۶۰ دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - اتاق دوتخته (اقتصادی طبقه اول)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

۴.۴(۵۷ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ -خوابگاه خانم ها

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

۴.۷(۴۰ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد خوابگاهی ۱۰ نفره آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 145,000 تومان / هرنفر

۴(۳۵ دیدگاه)

اجاره هاستل بی بی - اتاق یک تخته در انقلاب

تهران، تهران 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 330,000 تومان / هرشب

۴.۵(۲۹ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل استاندارد اول

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 501,000 تومان / هرشب

۴.۶(۲۱ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان - دابل استاندارد سنتی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 551,000 تومان / هرشب

۴.۳(۲۱ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل با سرویس اشتراکی دوم

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 471,000 تومان / هرشب

۴.۳(۱۸ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان - سنتی دابل اول با سرویس بیرون اتاق

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 471,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 59 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه