مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
انتخاب شهر
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

رزرو هاستل

81 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.2(105 دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - خوابگاه آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.1(72 دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - واحد دوتخته (اقتصادی طبقه دوم)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(68 دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ -خوابگاه خانم ها

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.5(66 دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته دابل اقتصادی دولوکس

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(66 دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - اتاق دوتخته (اقتصادی طبقه اول)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(66 دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته جکوزی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 614,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(62 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد خوابگاهی ۱۰ نفره آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 146,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.2(55 دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - اتاق سه تخته بدون سرویس و حمام اختصاصی

اصفهان، اصفهان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(42 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - واحد خوابگاهی هشت نفره

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 165,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(38 دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان واحد خوابگاهی ۱۲ نفره بانوان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 146,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.6(34 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - سه تخته خانواده اول

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 622,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل استاندارد اول

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 512,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(33 دیدگاه)

رزرو هاستل بلوط - واحد خصوصی دونفره

کرمانشاه، کرمانشاه 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(25 دیدگاه)

هاستل حراتیج اصفهان - دابل استاندارد سنتی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 512,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(25 دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل با سرویس اشتراکی دوم

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 403,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(107 دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج - اتاق چهار تخته کینگ رو با باغ

تهران، تهران 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,097,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 81 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه