مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

رزرو هاستل در اصفهان

29 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۲(۷۳ دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - خوابگاه آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

۴.۲(۷۰ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - واحد دوتخته (اقتصادی طبقه دوم)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

۴.۵(۶۶ دیدگاه)

هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته دابل اقتصادی دولوکس

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 495,000 تومان / هرشب

۴.۲(۶۲ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ - اتاق دو تخته جکوزی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 690,000 تومان / هرشب

۴.۳(۶۰ دیدگاه)

رزرو هاستل رگ‌ راگ - اتاق دوتخته (اقتصادی طبقه اول)

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

۴.۴(۵۶ دیدگاه)

اجاره هاستل رگ‌ راگ -خوابگاه خانم ها

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 16 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

۴.۶(۳۹ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان واحد خوابگاهی ۱۰ نفره آقایان

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 154,000 تومان / هرنفر

۴.۶(۳۲ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان - واحد خوابگاهی هشت نفره

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 154,000 تومان / هرنفر

۴.۶(۲۹ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - سه تخته خانواده اول

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 524,000 تومان / هرشب

۴.۵(۲۹ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل استاندارد اول

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 524,000 تومان / هرشب

۴.۵(۲۴ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - دوبلکس دونفره اول

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 556,000 تومان / هرشب

۴.۳(۲۱ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان واحد دابل با سرویس اشتراکی دوم

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 401,000 تومان / هرشب

۴.۶(۲۱ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - دابل استاندارد سنتی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 524,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۰ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان - چهارتخته کپسول

اصفهان، اصفهان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 185,000 تومان / هرنفر

۴(۱۸ دیدگاه)

رزرو هاستل حراتیج اصفهان - دوبلکس دونفره دوم

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 525,000 تومان / هرشب

۴.۳(۱۸ دیدگاه)

اجاره هاستل حراتیج اصفهان - سنتی دابل اول با سرویس بیرون اتاق

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 29 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه