مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در اصفهان

9 اقامتگاه

4.6(15 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت بنان واحد پهلوی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

4.6(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی عمارت بنان واحد فرحی

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,320,000 تومان / هرشب

4(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت بنان - اتاق بهارخواب

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی عمارت بنان - اتاق ماهور

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

3.5(20 دیدگاه)

رزرو بوم گردی اقامتگاه بومگردی علی قلی آقا - دوتخته علی قلی آقا

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 365,000 تومان / هرشب

3.3(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی اقامتگاه بومگردی علی قلی آقا - چهارتخته علی قلی آقا

اصفهان، اصفهان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 595,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی عمارت بنان - اتاق شاپور

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی عمارت بنان - اتاق همایونی

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی عمارت بنان - اتاق شاهان

اصفهان، اصفهان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,000,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول