مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در اصفهان

154 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
4(58 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سهروردی واحد شیخ بهایی کانکت vip

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,620,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد آینه

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(24 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خواجو

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(25 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد هزار و یک شب

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه سنتی عمارت شهسواران - واحد طلایه داران ۲

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

4.2(47 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سهروردی واحد ابن سینا

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,287,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(66 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سهروردی واحد حافظ

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(46 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سهروردی واحد سعدی

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 630,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میدان کوچک - اتاق گامار

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

4.7(23 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بازار واحد کانکت هفت دری VIP

اصفهان، اصفهان 8 نفر ظرفیت
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.8(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی میدان کوچک - اتاق یِرتیگ

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

4.9(21 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی میدان کوچک-اتاق ماران

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,750,000 تومان / هرشب

4.5(15 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی هزار و یک شب چهارباغ واحد شهریار

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,690,000 تومان / هرشب

4.6(13 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی هزار و یک شب چهارباغ واحد دنیازاد

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

4.4(18 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خان نشین - واحد نارنج

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 736,000 تومان / هرشب

4.3(15 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خان نشین - واحد گوشواره سوم

اصفهان، اصفهان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,144,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 154 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه