مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در یزد

181 اقامتگاه

4.6(129 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد دوتخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 340,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(119 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد چهار تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(110 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(102 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد زادمهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(100 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی بوتیک شهرزاد واحد یک تخته

یزد، یزد 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 180,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(67 دیدگاه)

بوم گردی خشت و خاطره - اتاق خورشید پنج تخته

یزد، یزد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(62 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد زیبادخت سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 370,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(61 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد کیاندخت چهارتخته

یزد، یزد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(52 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق آریامهر دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(49 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد دل‌آرام دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(49 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره واحد آباندخت شش تخته

یزد، یزد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(47 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خشت و خاطره واحد شاه دخت دو تخته

یزد، یزد 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 320,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(40 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خشت و خاطره - اتاق ترنم سه تخته

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(49 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه صفا یزد سه تخت معمولی 104

یزد، یزد اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.6(39 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه سعادت یزد

یزد، یزد 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی طارونه - 2267 - 2267 - طارونه - واحد 1

یزد، یزد 3 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 181 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول