مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در کاشان

150 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری

رزرو اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دوتخته دبل حیاط اول ۱۰۹

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دوتخته وان دار ۱۰۱

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دوتخته دبل حیاط اول ۱۰۵

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دوتخته دبل حیاط اول ۱۰۸

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دبل حوضخانه ۱۰۷

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دبل حیاط اول ۱۱۰

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی آریانا - اتاق دبل حیاط اول حوضخانه ۱۰۶

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد پنج تخته vip سرداب

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,900,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی شاسوسا واحد چهار تخته شاه نشین

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,300,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خادمی واحد دوتخته ۴

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,043,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی خادمی واحد دوتخته ۳

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,043,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خادمی واحد یک تخته

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 635,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی خادمی - اتاق ۱۰۲

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,098,000 تومان / هرشب

اقامتگاه سنتی خادمی - اتاق ۱۰۵

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,195,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی خادمی - اتاق ۱۰۴

اصفهان، کاشان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,394,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی خادمی - اتاق پنچ تخت

اصفهان، کاشان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,195,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 129 تا 144 از 150 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه