مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در شیراز

22 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد سه تخته 1

فارس، شیراز 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد پنج تخته 2

فارس، شیراز 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,794,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد سه تخته 2

فارس، شیراز 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,150,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 15

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 1

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد پنج تخته 1

فارس، شیراز 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,794,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد پنج تخته 3

فارس، شیراز 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,794,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 3

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 7

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهارتخته 10

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 4

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 13

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 8

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 11

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 14

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی آستانه - واحد چهار تخته 9

فارس، شیراز 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,450,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 22 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه