مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه های بوم گردی شیراز

129 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۴(۸۳ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل بالا

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 595,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۶(۷۴ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته طاق ضربی

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 805,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۶۸ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق چهارتخته

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 945,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۶۴ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل طاق ضربی

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 595,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۵۲ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته بالا

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 763,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه سنتی عمارت آنا - واحد دابل 5

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 480,000 تومان / هرشب

رزرو اقامتگاه سنتی آلان - واحد دوتخته شهرازد

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,080,000 تومان / هرشب

اجاره اقامتگاه سنتی آلان - واحد سه تخته ماهوش

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,520,000 تومان / هرشب

۴.۴(۵۷ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_چهارتخته طبقه بالا 1

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 720,000 تومان / هرشب

۴.۳(۵۷ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_دو تخته 1

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

۴.۳(۵۳ دیدگاه)

رزرو بوم گردی گلستان راز - واحد دو تخته

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۴(۴۸ دیدگاه)

اجاره بوم گردی گلستان راز - واحد یک تخته

فارس، شیراز 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 210,000 تومان / هرشب

۴.۷(۴۷ دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی فروغ مهر - اتاق سه تخته

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 560,000 تومان / هرشب

۴.۳(۴۳ دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_سه تخته 2

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۲(۴۱ دیدگاه)

رزرو بوم گردی گلستان راز - واحد چهار تخته

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 630,000 تومان / هرشب

۴.۵(۴۰ دیدگاه)

اجاره بوم گردی ماه سلطان - اتاق نازبانو

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 129 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول