مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه های بوم گردی شیراز

171 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
4.4(100 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل بالا

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(90 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته طاق ضربی

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(88 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق چهارتخته

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(79 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل طاق ضربی

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(76 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته بالا

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه شیراز واحد نسترن

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد طارونه

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد بیدمشک

فارس، شیراز 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 3,200,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(11 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد بهار نارنج

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(73 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر - اتاق سه تخته 1

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(67 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_دو تخته 2

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(63 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_سه تخته طبقه بالا

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(61 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_دو تخته 1

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(60 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_چهارتخته طبقه بالا 1

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(59 دیدگاه)

رزرو بوم گردی گلستان راز - واحد دو تخته

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(55 دیدگاه)

اجاره بوم گردی گلستان راز - واحد یک تخته

فارس، شیراز 1 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 171 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول