مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در شیراز

104 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
4.4(100 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل بالا

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(90 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته طاق ضربی

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(88 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق چهارتخته

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 950,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(79 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی پسین - اتاق دبل طاق ضربی

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(76 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته بالا

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه شیراز واحد نسترن

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد طارونه

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(13 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد بیدمشک

فارس، شیراز 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 3,200,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(11 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی خانه شیراز - واحد بهار نارنج

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(73 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر - اتاق سه تخته 1

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(67 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_دو تخته 2

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(63 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_سه تخته طبقه بالا

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(61 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_دو تخته 1

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(60 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سپهر_چهارتخته طبقه بالا 1

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(45 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی سپهر_سه تخته 2

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(38 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی سهراب - واحد نیما

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 104 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول