مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره سوئیت در شیراز

42 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی

رزرو سوئیت یک خوابه طلاب

فارس، شیراز اتاق اشتراکی 1 اتاق 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 2,300,000 تومان / هرنفر

4.7(6 دیدگاه)

اجاره سوئیت یک خوابه نگار

فارس، شیراز 1 اتاق 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 890,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(6 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه پگاه

فارس، شیراز 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 890,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(9 دیدگاه)

اجاره سوئیت یک خوابه ترنج 4

فارس، شیراز 1 اتاق 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 890,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

سوئیت فلت ستارخان 5

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 700,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت فلت فرزانه

فارس، شیراز 1 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

4.8(12 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوتخته عرفان ۴۱۳

فارس، شیراز 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت یک خوابه آدینه 4

فارس، شیراز 1 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,441,000 تومان / هرشب

4.4(5 دیدگاه)

رزرو سوئیت مریم - واحد 2

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,850,000 تومان / هرشب

اجاره سوئیت یک خوابه آدینه 2

فارس، شیراز 1 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,441,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

رزرو سوئیت سه تخته عرفان ۵۱۴

فارس، شیراز 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 990,000 تومان / هرشب

4.7(6 دیدگاه)

اجاره سوئیت دوخوابه آوین

فارس، شیراز 2 اتاق 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,881,000 تومان / هرشب

3.9(10 دیدگاه)

رزرو سوئیت دوخوابه وحید واحد همکف

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

3.8(8 دیدگاه)

اجاره سوئیت شهدخت

فارس، شیراز 1 اتاق 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 790,000 تومان / هرشب

رزرو سوئیت فلت آدینه 1

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,221,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

اجاره سوئیت پنج تخته عرفان ۱

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,350,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 42 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه