مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره سوئیت در شیراز

25 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴(۵ دیدگاه)

رزرو سوئیت وحید واحد ۲

فارس، شیراز 3 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره سوئیت پنج تخت عرفان ۱

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 770,000 تومان / هرشب

رزرو سوئیت دوخواب قدوسی واحد 2

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 830,000 تومان / هرشب

۴.۱(۱۳ دیدگاه)

اجاره سوئیت شمس تبریزی واحد 302 - دو تخته

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

۴.۲(۱۲ دیدگاه)

رزرو سوئیت پنج تخت شمس تبریزی واحد ۴۰۳

فارس، شیراز 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۷(۳ دیدگاه)

اجاره سوئیت دوخوابه زاگرس

فارس، شیراز 2 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴(۲ دیدگاه)

رزرو سوئیت فلت شهدخت

فارس، شیراز 1 اتاق 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۱(۱۴ دیدگاه)

سوئیت شمس تبریزی واحد 101 - پنج تخته

فارس، شیراز 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

۴.۲(۵ دیدگاه)

رزرو سوئیت دوخواب قدوسی

فارس، شیراز 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 830,000 تومان / هرشب

۴.۵(۶ دیدگاه)

اجاره سوئیت فلت مدرس

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

۴(۱۵ دیدگاه)

رزرو سوئیت فلت قصر

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

۴.۹(۱۳ دیدگاه)

اجاره سوئیت دوتخت مشیر 211

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۲ دیدگاه)

رزرو سوئیت دوتخت عرفان ۲۱۴

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴.۴(۱۲ دیدگاه)

اجاره سوئیت سه تخت عرفان ۴۱۴

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

۴.۱(۱۱ دیدگاه)

رزرو سوئیت سه تخت عرفان ۵۱۱

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 580,000 تومان / هرشب

۴(۳ دیدگاه)

اجاره سوئیت چهارتخت عرفان۴

فارس، شیراز 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 25 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه