اجاره ویلا جنگلی

اجاره ویلا جنگلی در سراسر ایران در جاباما

بر اساس استان

بر اساس شهر
مشاهده موارد بیشتر

بر اساس قیمت

بر اساس نوع اقامتگاه

مناسب برای

بر اساس امکانات
مشاهده موارد بیشتر
فیلتر
مرتب سازی

115 اقامتگاه (شامل 118 واحد دربست) پیدا شد

تا 18٪ تخفیف
ویلا دو خوابه دوبلکس استخردار نسترن
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
650,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس دیلم

ویلا سه خوابه دوبلکس دیلم

متل قو (سلمانشهر)
( 8 نظر)
شروع قیمت برای یک شب (تا 8 نفر )
350,000 تومان
تا 22٪ تخفیف
ویلا دو خوابه باغ گلها
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
296,400 تومان
ویلا دو خوابه بارعام (2)
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
350,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار گوهرسرا
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
1,500,000 تومان
تا 8٪ تخفیف
ویلا دو خوابه عمو حبیب
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
275,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار امامرود
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
1,500,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار عمارت سبز
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
1,900,000 تومان
ویلا دو خوابه جنگلی صیاد
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
370,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار یاقوت سبز (1)
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
1,600,000 تومان
تا 25٪ تخفیف
ویلا سه خوابه استخردار حراتی
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
2,250,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار صیاد
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
670,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس استخردار هچیرود
شروع قیمت برای یک شب (تا 7 نفر )
1,000,000 تومان
تا 13٪ تخفیف
ویلا دو خوابه استخردار آبگرم جنگلی
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
1,300,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار سمایی
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
1,200,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار یاقوت سبز (2)
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
1,600,000 تومان
ویلا دو خوابه خونه باغ بارعام
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
400,000 تومان
ویلا سه خوابه صیاد (2)
شروع قیمت برای یک شب (تا 2 نفر )
590,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار امین
شروع قیمت برای یک شب (تا 8 نفر )
780,000 تومان
تا 16٪ تخفیف
ویلا یک خوابه سوداگری
شروع قیمت برای یک شب (تا 5 نفر )
250,000 تومان
ویلا سه خوابه یاقوت سبز

ویلا سه خوابه یاقوت سبز

متل قو (سلمانشهر)
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
1,000,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس استخردار
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
1,750,000 تومان
ویلا سه خوابه سیسنگان
شروع قیمت برای یک شب (تا 12 نفر )
1,000,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار ارکیده

ویلا دو خوابه استخردار ارکیده

متل قو (سلمانشهر)
( 1 نظر)
شروع قیمت برای یک شب (تا 4 نفر )
1,200,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس دهکده سبز
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
630,000 تومان
ویلا سه خوابه جابری

ویلا سه خوابه جابری

متل قو (سلمانشهر)
شروع قیمت برای یک شب (تا 8 نفر )
450,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس دست ورز
شروع قیمت برای یک شب (تا 6 نفر )
500,000 تومان
تا 25٪ تخفیف
ویلا یک خوابه محمدپور
شروع قیمت برای یک شب (تا 3 نفر )
180,000 تومان
ویلا دو خوابه قصر سفید

ویلا دو خوابه قصر سفید

نمک آبرود
( 6 نظر)
شروع قیمت برای یک شب (تا 5 نفر )
500,000 تومان
تا 58٪ تخفیف
ویلا دو خوابه دوبلکس چوبی آریانا
شروع قیمت برای یک شب (تا 5 نفر )
420,000 تومان