مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی خانه دوست قشم

10 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.3(74 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق چاه تلا

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 480,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(73 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق حجله

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 280,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(58 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق غار نمکدان

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 480,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(65 دیدگاه)

بوم گردی خانه دوست - اتاق غار خوربس

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(62 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق تنگه چاه کوه (vip)

هرمزگان، قشم 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(61 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق بادگیر (Vip)

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 980,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(50 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق ساحل ناز

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(59 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق دره ستاره ها (Vip)

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(56 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه دوست - اتاق جنگل حرا

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(46 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه دوست - اتاق میلس (VIP)

هرمزگان، قشم 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,020,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول