سرپرست هیأت باستان‌شناسی محوطه چنددرخت جزیره هرمز از کشف دست‌ساخته‌های سنگی ۴۰ هزار ساله در جزیره هرمز قابل انتساب به دوره پارینه‌سنگی میانی خبر داد.


سپهر زارعی در این باره گفت: مستندنگاری این محوطه به شناسایی پراکندگی قابل توجهی از دست‌ساخته‌های سنگی منجر شد که باتوجه به مشاهدات باستان‌شناسان قابل انتساب به دوره پارینه‌سنگی میانی است. نتایج حاصل از بررسی اولیه‌ محوطه‌چنددرخت به‌منظور ارزیابی ظرفیت این محوطه برای انجام برنامه‌های میدانی آینده، روشن ساخت پیشینه حضور انسان در این جزیره، نیازمند بازبینی است. با وجود دست‌ساخته‌های سنگی شاخص می‌توان این مجموعه را به دوره‌ پارینه‌سنگی میانی منتسب کرد.


سهراب بناوند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان هم در این خصوص اظهار کرد:


با توجه به مشاهدات باستان‌شناسان از ویژگی‌های فن‌آوری و گونه‌شناختی، و استفاده از تکنیک «لوالوا»، مشخص شد محوطه «چند درخت» مربوط به دوره پارینه‌سنگی میانی است. دوره پارینه سنگی میانی، دوره‌ای هم‌زمان با حضور انسان نئاندرتال و احتمالا انسان هوشمند باستانی در ایران است که حدود ۲۰۰ هزار سال پیش آغاز شده و حدود ۴۰ هزار سال پیش به پایان رسیده است.


گزارش این اکتشاف در نشریه «موزه میهو» ژاپن منتشر شده است.جزیره هرمز


با این کشف سکونت انسان در شمال خلیج فارس ده‌ها‌ هزار سال عقب‌تر برده شد


«فریدون بیگلری»، معاون فرهنگی موزه ملی ایران و مسئول بخش پارینه‌سنگی نیز در باره این کشف گفت:


تا قبل از این کشف مهم اطلاعات ما از پیشینه سکونت انسان در جزیره هرمز محدود به دوره اسلامی بود و این کشف جدید پیشینه سکونت انسان در این بخش از شمال خلیج فارس را ده‌ها‌ هزار سال عقب برد. روشن نیست که در زمان سکونت نئاندرتال‌ها یا انسان‌های مدرن اولیه در این محل، هرمز یک جزیره بوده یا بخشی از خشکی اصلی بوده است.


حدود پنج سال پیش نیز شواهدی از حضور انسان‌های اولیه در قشم، حدفاصل روستای طبل و سلخ جزیره کشف شد.


جزیره هرمزه، جزیره‌ای در ۴۲ کیلومتری جنوب بندرعباس واقع شده است و یکی از محبوب‌ترین مناطق گردشگری در ایران به ویژه در فصل زمستان به حساب می‌آید. بهترین فصل برای مسافرت به هرمز، نیمه دوم سال است. در صورتی که برنامه سفر به این جزیره زیبا را دارید پیشنهاد می‌کنیم این راهنمای کامل از مجله جاباما درباره جزیره هرمز را مطالعه کنید.